โปรแกรมท่องเที่ยว
จะไป..ซากะ
กำหนดการเดินทางวันที่ 26-30 ก.ค. 2018
โดย การบินไทย  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 62,000 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 65,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 55,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า