โปรแกรมท่องเที่ยว
ญี่ปุ่นบ้านนอก หมายเลข 1

ญี่ปุ่นบ้านนอก : เส้นทางสู่่เอโดะ

กำหนดการเดินทางวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2018
โดย การบินไทย  
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561
กรุงเทพฯ – นาโกย่า


21.30 .                   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันศุกร์ 30 มีนาคม 2561
NAGOYA – MAGOME JUKU – TSUMAGO JUKU – KOMAGANE


00.05 .                      ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 .                         ถึง สนามบินนาโกย่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


  นำทุกท่านย้อนกลับไปราว 400 ปีก่อน ผู้คนที่เดินทางระหว่างโตเกียวกับเกียวโต จะต้องเดินเท้าเป็นเวลานานกว่า 10 วัน ซึ่งหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่เชื่อมระหว่างโตเกียวกับเกียวโตก็คือถนนนากาเซ็นโด (Nakasendo) และมาโกเมะจุกุ (Mogome-juku) เป็นเมืองพักแรมลำดับที่ 43 ใน 69 สองฟากฝั่งของเส้นทางปูด้วยพื้นหินนี้ เต็มไปด้วยร้านรวงและสถาปัตยกรรมเก่าแก่เรียงรายอยู่ จึงรู้สึกราวกับกำลังเดินทางอยู่ในสมัยก่อนจริง ๆ เลยทีเดียว

 

กลางวัน                      รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร MAGOMEYA

บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่น Sansai soba ของท้องถิ่นขึ้นชื่อ

บ่าย                            มุ่งหน้าไปต่อกันที่ยัง TSUMAGO JUKU ทซึมาโกะจูกุเป็นเมืองพักแรมลำดับที่ 42 ใน 69 ในเส้นนากาเซ็นโด ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโนะซึ่งเป็นเมืองที่ได้ขึ้นรายชื่อให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ทซึมาโกะจูกุมีชื่อเสียงในเรื่องเป็นเมืองแรกที่เริ่มมีการเรียกคืนอาคารโบราณในญี่ปุ่น ทซึมาโกะจูกุครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองเนื่องจากเป็นที่ทำการไปรษณีย์ของเส้นทาง Nakasendo Route ที่เชื่อมระหว่างเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) และเป็นเมืองพักแรมเก่าของเหล่าซามูไรและชนชั้นสูงในยุคเอโดะเมื่อเดินทางไกลระหว่างเกียวโตกับโตเกียว สัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

                                 ได้เวลาสมควรพาท่านไปสู่ที่พักเมือง KOMAGANE

                                       แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KOMAGANE KOGEN RESORT LINX หรือเทียบเท่า

ค่ำ                              รับประทานอาหารค่ำภายในที่พัก

วันเสาร์ 31 มีนาคม 2561
CENTRAL ALPS KOMAGATAKE ROPEWAY – MIHARASHI FARM – SUWA


เช้า                             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                              เช้านี้ออกเดินทางขึ้นไปยังความสูง 2,600 เมตร ด้วย กระเช้าไฟฟ้าโคมากาทาเกะ ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง 61 คน เป็นโรปเวย์ที่ระดับความสูงชันแตกต่างกันมากที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อขึ้นไปยังไหล่เขาเซ็นโจจิกิ ที่เกิดจากการกัดกร่อนของธารน้ำแข็งเมื่อ20,000ปีที่แล้ว เมื่อขึ้นไปด้านบนยอดเขาโคมากาตาเกะ จะมองเห็น หุบเขาที่เป็นท้องกระทะอยู่เบื้องล่าง มีขนาดเท่าเสื่อทาทามิ1,000แผ่น พื้นที่รูปทรงท้องกระทะที่เซ็นโจจิกิ เป็นดังขุมสมบัติของพันธ์ไม้ป่าแห่งเทือกเขาแอลป์ ซึ่งรายล้อมด้วยยอดเขาสูงมากมายของเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง สัมผัสความงดงาม และความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น

กลางวัน                        รับประทานมิอาหารกลางวัน  ร้าน KINOKO LAND

                                            บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูบาร์บีคิว

บ่าย                           พาทุกท่านไปฟินกับสตอรเบอรรี่ที่ มิฮาราชิฟาร์ม ฟาร์มที่มีชื่อเสียงในของจังหวัดนาโกโนะ ฟาร์มเปิดขนาดใหญ่ มีผลไม้มากมาย บรรยากาศฟาร์มตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสุดฟิน เชื่อว่าจะเป็นการเก็บสตรอเบอร์รี่ที่มีวิวสวยสุดๆทางเราขอนำทุกท่านมาสัมผัสการเก็บสตรอเบอรี่สดๆ แบบบุฟเฟต์กันให้จุใจไปเลย

                   ท่านใดที่เป็นแฟนคลับของแอนิเมชั่นเรื่อง YOUR NAME ต้องไม่พลาด นำท่านไปชม ทะเลสาบสุวะ สถานที่หนึ่งที่ปรากฏในแอนนิเมชั่นเรื่อง YOUR NAME ทะเลสาปสุวะนี้เป็นทะเลสาบที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยตึกรามบ้านช่อง แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติโดยมีภูเขาเป็นวิวอยู่ด้านหลัง และยังเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในชินชู เชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก

เย็น                            แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BENIYA หรือเทียบเท่า

ค่ำ                              รับประทานอาหารค่ำภายในที่พัก

                                 หลังอาหารอิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซน)

วันอาทิตย์ 01 เมษายน 2561
ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าสุวะไทชะชิโมะ ฮารุมิยะ – ชมวิวทะเลสาบสุวะที่สวนทาเทชิ – คารุยซาว่า – คารุยซาว่า ปริ๊นส์ ช้อปปิ้ง พลาซ่า


เช้า                             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                                 เริ่มต้นวันนี้ด้วยการพาทุกท่านไปเดินชมศาลเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิ ฮารุมิยะ โดดเด่นด้วยหินสลักพระพุทธรูป มันจิ โนะ เซคิบุทสึ อันแปลกตา ที่ศาลเจ้าสุวะไทชะชิโมะ ฮารุมิยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสุวะ ที่มีกว่า10,000แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น (และที่อยู่ไกลออกไปด้วย) มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (มีบันทึกย้อนกลับไปถึง 1200ปีเลยทีเดียว) ศาลเจ้านี้มีศูนย์กลางอยู่รอบทะเลสาบซูวะ ที่นี่เป็นศาลเจ้าสองแห่งทางด้านล่าง ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบซูวะ จากนั้นเดินทางอีกนิดไปยัง สวนทาเทชิ สวนสาธารณะของเมืองนากาโน่ ไปนั่งชมวิวทะเลสาบสุวะในมุมสูงกันบ้าง วิวพาโนราม่า 360 องศาทะเลสาบสุวะขนาดใหญ่ห้มล้อมด้วยบ้านเมืง หุบเขาและท้องฟ้าสีสดใส

 

กลางวัน                       รับประทานอาหารกลางวัน

 

บ่าย                            นำท่านไปยังเมืองคารุยซาว่า เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสถานตากอากาศ  ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมมาพักผ่อนเป็นอันมาก จากนั้นนำท่านไปยัง คารุยซาว่า ปริ้นท์ ช้อปปิ้ง พลาซ่า ( KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA )  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอันหลากหลายชั้นนำ  ซึ่งมีสินค้าจากดีไซน์เนอร์แบรนด์เนมดัง เช่น OAKLEY, NIKE, ADIDAS, PUMA, TIMBERLAND, AIGLE, DUNHILL, KENZO, SWATCH, COACH, LACOSTE, EDWIN, PAUL SMITH, TOMMY HILFIGER, AIGNER, COLUMBIA, TAYLORMADE & ADIDAS GOLF, THE BODY SHOP  และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง  ในราคาที่คุณเลือกซื้อได้ 

 

                                 จนได้เวลาพอสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KARUIZAWA PRINCE หรือเทียบเท่า

ค่ำ                              รับประทานอาหารค่ำภายในที่พัก

วันจันทร์ 02 เมษายน 2561
คารุยซาว่า – ทาคาซากิ – วัดโชรินซัง – ไซตามะ – คาวาโกเอะ- โตเกียว


เช้า                             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคาซากิ ชม วัดโชรินซัง ดารุมะจิ เป็นวัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ สำหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิเป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้ และคนญี่ปุ่นนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการในปีนั้นๆ โดยจะใช้หมึกเขียนตาข้างหนึ่งให้กับตุ๊กตาดารุมะก่อน และใช้ความพยายามทำให้สิ่งที่ได้ขอไว้สมหวังแล้วหากสมหวัง จึงจะเขียนตาอีกข้างหนึ่งให้ตุ๊กตาดารุมะในอีกปีถัดไป

 

กลางวัน                      รับประทานอาหารกลางวัน

 

บ่าย                           นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองแห่งปราสาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในลักษณะการก่อสร้างอาคารที่เรียกว่า คุระสึคุริ เป็นอาคารโกดังไม้ 2 ชั้น ที่กำแพงก่อด้วยดิน ปล่อยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชม และเลือกซื้อของฝากย่านการค้าเก่าแก่สมัยเอโดะ สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนในสมัยก่อนเรียงรายกันอยู่ ได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย มี หอระฆังโทคิโนะคาเนะ สร้างจากไม้เตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ ซึ่งสร้างแทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปปี 1892  ทำให้ที่นี่ได้สมญานามว่า เมืองเอโดะน้อย จนได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

 

ค่ำ                              รับประทานอาหารค่ำ ร้าน JOJOEN

                                       บริการท่านด้วย สำหรับคนชอบทานเนื้อจะประทับใจร้านนี้สุดๆเพราะร้านนี้เป็นร้านเน้นขายเนื้อย่างสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อวัวเราก็มีเนื้อหมูหรือซีฟู๊ดคอยบริการและทีเด็ดของที่นี่นอกจากเนื้อวัว แล้วยังมีสลัดผักรสชาติที่ว่าคนไม่ทานผักยังร้องขอ 2 ..!!!

 

                                 แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AKASAKA TOKYU หรือเทียบเท่า

วันอังคาร 03 เมษายน 2561
โตเกียว - ตลาดปลาทสึคิจิ – อีออน มาคุฮาริ ชินโตชิน – นาริตะ – กรุงเทพ


เช้า                             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                               เช้านี้เราจะพาคุณไปที่ตลาดปลา ทสึกิจิ ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะย้ายไปยังที่ใหม่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นที่แรกที่เขาบอกกันว่าได้กินอาหารที่สดใหม่ที่สุดก่อนใคร รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน!!!!!

                             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AEON MALL MAKUHARI SHINTOSHIN ห้างอีออนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากประเภท เช่น ร้าน เครื่องกีฬา ของเด็ก ของตกแต่งบ้านอย่าง MUJI เครื่องสำอางค์ และเครื่องประทินผิวราคาถูกกว่าเมืองไทย ร้าน 100 เยน เกมส์เซ็นเตอร์ รองเท้า ร้าน SANRIO และ ห้างจัสโก้ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในครัวเรือนและอาหารสด อาหารแห้งในซุปเปอร์มาเก็ต

 

กลางวัน                    รับประทานอาหารกลางวัน

                            ได้เวลาพอสมควร แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

 

17.35 น.                      ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.35 น.                      ถึงประเทศไทย ( ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ )  โดยสวัสดิภาพ

 

* * * * * * * * * *

Thank you for selecting J-Plan Holiday Co., Ltd.

for your travel plans.ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

PDF