โปรแกรมท่องเที่ยว
โอ้โห ฮอกไกโด
กำหนดการเดินทางวันที่ 22-26 ก.ย. 2019
โดย แอร์เอเชียเอ็กซ์  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
22-26 กันยายน 39,000 บาท
6-10 ตุลาคม 39,000 บาท
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 39,000 บาท
26-30 พฤศจิกายน 39,000 บาท
8-12 ธันวาคม 40,000 บาท
16-20 ธันวาคม 41,000 บาท
21-25 ธันวาคม 42,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า