โปรแกรมท่องเที่ยว
Izu-Shizuoka
กำหนดการเดินทางวันที่ 18-22 ก.ย. 2019
โดย แอร์เอเชียเอ็กซ์  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
18-22 กันยายน 39,000 บาท
2-6 ตุลาคม 40,000 บาท
16-20 ตุลาคม 40,000 บาท
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 40,000 บาท
15-19 พฤศจิกายน 39,000 บาท
15-19 พฤศจิกายน 39,000 บาท
6-10 ธันวาคม 39,000 บาท
26-30 ธันวาคม 41,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า