โปรแกรมท่องเที่ยว
Good Feel Kyushu
กำหนดการเดินทางวันที่ 19-24 มิ.ย. 2019
โดย การบินไทย  
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ


22.00 .              นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก หรือ ชั้น 2 เคาน์เตอร์ C เราพร้อมต้อนรับท่านด้วยความยินดี

 

วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ –KOKONOE SUSPENSION BRIDGE - หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ


วันที่ 2

วันศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
เบปปุ – UMI JIGOKU – CHINOIKE JIGOKU – KUJU - KUJU FLOWERS PARK


วันที่ 3

วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2562
ASO – หมู่บ้านมาเมดะ– TOSU - TOSU PREMIUM OUTLET – ฟุกุโอกะ


วันที่ 4

วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านเท็นจิน


วันที่ 5

วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


วันที่ 6ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ 75,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า