โปรแกรมท่องเที่ยว
Kitakyushu..Plus

เที่ยวไม่ซ้ำใคร ไปเที่ยวคิตะคิวชู

กำหนดการเดินทางวันที่ 22 ต.ค. - 26 ส.ค. 2018
โดย การบินไทย  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ 49,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 102 ปี มีเตียงเสริม 46,000 บาท
พักเดี่ยว 52,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า