โปรแกรมท่องเที่ยว
Kansai..ครบรส

ไปเที่ยวกับเราสิ เพราะทัวร์นี้ ครบรสจบทุกสิ่งที่คุณตามหา

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 17-21 ต.ค. 2018
โดย การบินไทย  
วันพุธ 17 ตุลาคม 2561
กรุงเทพฯ-โอซาก้า


20.30 .       นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก หรือ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เราพร้อมต้อนรับท่านด้วยความร่าเริงสดใสพร้อมต้อนรับ

23.30 น.       มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 622

วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561
โอซาก้า- นารา – วัดโตไดจิ - เกียวโต – ฟูชิมิอินาริ


วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561
Freeday


วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2561
โอซาก้า – อ่าวอิเนะ - อะมะโนะ ฮาชิดาเตะ – โกเบ


วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561
โกเบ - คิตะโนะโจ - AEON CENTER – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 49,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 46,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า