J-Bloger
04-05-2018

โกะชูอินคืออะไร? 御朱印とは?
คนญี่ปุ่นเวลาไปวัดหรือศาลเจ้าก็จะมีสมุดเล็กๆเล่มหนึ่งที่พกติดตัวนำไปด้วย โดยสมุดเล็กๆเล่มนั้น มีไว้สะสม ”โกะชูอิน” ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีโอกาสไปสักการะมา

โดยคนญี่ปุ่นถือว่าโกะชูอินนั้นเป็นส่วนๆหนึ่งของสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไปสักการะมา คนญี่ปุ่นเมื่อได้มาแล้วก็จะนำขึ้นหิ้งพระถือเป็นสิ่งมงคลแก่ตัวเอง

โกะชูอิน สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของทางศาลเจ้าหรือวัดที่ไปสักการะ ปัจจุบันวัดที่มีโกะชูอินมีมากมาย แต่ก็มีศาสนาพุทธบางนิกายที่ไม่มีโกะชูอินเช่นกัน

หากท่านต้องการสะสมโกะชูอิน ท่านสามารถหาซื้อสมุดสำหรับสะสมโกะชูอินได้ที่วัดหรือศาลเจ้าใหญ่ๆได้เลยค่ะ