J-Teller
05-03-2020

 

"อะโอะชิมะ"สวรรค์ของคนรักแมวทาสแมวยกมือขึ้น! ใครรักแมวเหมียวจะต้องเป็นปลื้มแน่นอน เพราะที่นี่ เป็นเกาะที่มีแมวคุมจ้า อัตราส่วนระหว่างแมวกับคนคือ