J-Story

Japan Origin : Kochi ส้มยุซุ

20-09-2019

ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กันที่เมืองอิโนะ ซึ่งอยู่ในส่วนกลางของจังหวัดโคจิเราตื่นกันแต่เช้าตรู่ออกเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูก “ส้มยูซุ” พืชในเขตอบอุ่น ผิวสีเหลืองเปลือกหนา กลิ่นหอม รสเปรี้ยวเหมือนกับมะนาว บริเวณผิวมีน้ำมันกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลาย และน้ำมันยูซุมีคุณสมบัติช่วยในการไหลเวียนโลหิตได้ดี ในปีหนึ่งจะสามารถเก็บผลส้มยูซุได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงเดือน พฤศจิกายน แต่การดูแลตั้งแต่ออกดอกจนกว่าจะเก็บผลได้นั้นต้องรอกันถึง 6 เดือน ถึงจะเก็บได้แค่ปีละครั้งแต่ที่จังหวัดโคจิสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 51% ของผลผลิตส้มยูซุรวมทั้งหมดในประเทศ เจ้าส้มยูซุจึงได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดโคจิ

รายละเอียด

Japan Origin : Kochi กระดาษโทสะวาชิ

20-09-2019

คนญี่ปุ่นถือว่าการทำกระดาษเป็นศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งของชาติ กระดาษในประเทศญี่ปุ่น ตามหลักฐานได้ระบุไว้ว่าเข้ามาครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี 610 ซึ่งเป็นยุคทองของการเขียนบทประพันธ์และเขียนจดหมาย จึงทำให้เป็นช่วงที่มีการใช้กระดาษจำนวนมาก กระดาษญี่ปุ่น หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า วะชิ ซึ่งเกิดจากการผสมอักษร 2 ตัวคือ วะ ซึ่งมีความหมายว่า ญี่ปุ่น และ ชิ ที่แปลว่า กระดาษ

รายละเอียด

Japan Origin : Kochi ปลาคัตสึโอะ

19-09-2019

เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในครั้งนี้จุดหมายปลายทางเราอยู่ที่จังหวัดโคจิ เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยอย่างแน่นอน แม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังคงสงสัยเลยว่าจังหวัดนี้ตั้งอยู่ส่วนไหนของแผนที่ญี่ปุ่น อธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าเป็น 1 ใน 4 จังหวัดบนเกาะชิโกคุ ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ระหว่างเกาะคิวชูและภูมิภาคคันไซ

รายละเอียด